امتیاز دهی امتیاز دهی امتیاز دهی
امتیازدهی امتیازدهی امتیازدهی امتیازدهی امتیازدهی
139509065
شنبه 6 آذر 1395 و ساعت 12:12:40
سایت خبری تئاتر - یک گزارش آماری از تئاتر

.

سایت خبری تئاتر - یک گزارش آماری از تئاتر

.

اجرای یک اثر نمایشی حاصل تلاش جمعی از هنرمندان این رشته هنری است که در نهایت باید در معرض دید مردم قرار گیرد و به عنوان محصولی قابل عرضه به جمعی که برای آن بهایی می پردازند تحلیل شود. مقایسه تعداد نمایش هایی که در مدت زمان مشخصی روی صحنه رفته اند از یک سو نشانگر جامعه ای است که تولید و اجرا را بر عهده دارند و از سوی دیگر نشانه ای ازجامعه گسترده تری از مطالبه مخاطبان در خود دارد که باعث استمرار تولید می شوند.

 

پایگاه خبری تئاتر از روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی: در یک نگاه کلی و حتی بدون پرداختن به اعداد و ارقام ، تنها بر اساس تحول در مطالبات هنرمندان طی سال های اخیر می توان دامنه عملکرد این حوزه از هنر را ارزیابی کرد. توجه به آنچه در حوزه تولید و اجرای آثار نمایشی رخ داده تصویرگر بازار کار ، جامعه تولید و فعالان این حوزه و جامعه هدف خواهد بود.

از این رو شش ماهه اول سال 1392 را به عنوان مبنایی برای ارزیابی یک مسیر چهارساله در تئاتر قرار داده ایم و نگاهی آماری بر اساس آخرین داده های منتشر شده از سوی شورای ارزشیابی و نظارت داشته ایم.

بهار و تابستان سال 92 تعداد 357 مجوز اجرای نمایش صادر شده که از آن میان 268 نمایش جدید روی صحنه رفته اند و 79 مجوز نیز برای تمدید اجرا صادر شده بوده است.

 این ارقام برای شش ماهه اول سال 93 صدور 527 مجوز رسیده که 120 مجوز برای تمدید اجرای آثار و 407 مجوز برای نمایش های جدید که روز صحنه رفته اند بوده است.

همین بازه زمانی در سال 94 با ضدور 551 مجوز اجرا از سوی شورای ارزشیابی و نظارت همراه بوده که 130 مورد از مجوز ها مربوط به تمدید اجرا و 448 مورد نیز به جواز اجرای نمایش های جدید بوده که در این مدت روی صحنه رفته اند.

اما در سال جاری ، شش ماهه نخست سال با صدور 842 مجوز اجرا همراه شده است. این تعداد نشان می دهد 690 نمایش جدید روی صحنه رفته اند و 151 مجوز نیز برای تمدید اجرای نمایش ها صادر شده اند.

این آمار نشان می دهد تعداد مجوز های صادر شده و نمایش هایی که روی صحنه رفته اند به میزان 3 برابر طی این محدوده زمانی افزایش داشته اند.

رده بندی نمایش ها بر اساس گروه مخاطبان

از میان 357 مجموز صادر شده برای بهار و تابستان سال 92 تعداد 165 مجوز برای نمایش های حرفه ای و بزرگسال صادر شده که تنها 25 مورد آن به نمایش های تمدید شده اختصاص داشته است. 79 مجوز به آثار کمدی و آزاد 49 نمایش تمدید شده و 30 نماش جدید را شامل می شود و از 43 مجوز برای قطعات نمایشی و سرگرمی تنها یک مجوز برای تمدید بوده است. در این سال 65 مجوز برای نمایش های گروه سنی کودک بوده که 14 نمایش تمدید شده و 51 نمایش جدید بوده اند. اجراهای ویژه بانوان در این سال تنها 1 مورد بوده و 4 نماش نیز در گروه متفرقه طبقه بندی شده اند.

در شش ماهه سال 93 نمایش های حرفه ای و بزرگسال تعداد 200 نمایش بوده اند که 194 مورد نمایش های جدید و تنها 6 مورد تمدیدی در آن دیده می شوند. برای نمایش های کمدی آزاد 175 مجوز صادر شده که در آن 81 نمایش جدید و 94 مجوز تمدید دیده می شود. 76 مجوز نیز به قطعات نمایشی و سرگرمی اختصاص داده شده که تنها 6 مورد از آن مربوط به تمدید اجرا بوده است. برای مخاطبان کودک نیز 41 نمایش تولید شده اند و 13 نمایش نیز مجوز تمدید گرفته اند که در مجموع 54 مجوز اجرا برای نمایش های این گروه سنی اعلام شده است. در این بازه زمانی 8 نمایش ویژه بانوان روی صحنه رفته که تنها یک مورد از آن تمدید شده است. تعداد 11 نمایش در طبقه بندی متفرقه قرار گرفته و 4 پرفورمنس نیز به اجرا در آمده اند که یک نمایش نیز مجوز تمدید دریافت کرده است.

در شش ماهه اول سال 1394 از 202 مجوز اجرا برای نمایش های حرفه ای بزرگسال 199 نمایش جدید و 3 نمایش نیز تمدید شده اند. نمایش های کمدی آزاد نیز 117 نمایش جدید و 102 نمایش تمدید شده که تعداد مجوز های در این گونه نمایشی را به 219 عدد رسانده است. در این بازه زمانی تعداد قطعات نمایشی و سرگرمی با رشد چشمگیر روبرو شده ، 115 مجوز برای این گونه نمایشی صادر شده 62 نمایش جدید و 53 نمایش تمدید شده را شامل می شود. در زمینه نمایش های کودک نیز 121 نمایش روی صحنه رفته اند که 68 نمایش جدید و 53 نمایش تمدید شده بوده اند. در این سال تنها 3 نمایش ویژه بانوان اجرا شده و 6 نمایش نیز در طبقه بندی متفرقه قرار داشته اند. 2 نمایش در گروه پرفورمنس ها به اجرا در آمده اند.

آمار دقیق تر درباره نمایش های این سال نشان می دهد که 311 نمایش برگرفته از متون ایرانی بوده و 50 نمایش نیز برگرفته از متون خارجی ، 4 نمایش نیز اقتباسی و یا برداشت آزاد از دیگر متون بوده اند.

رشد اجرای تئاتر در بهار و تابستان 1395

سال جاری را باید در مقایشه با سه سال گذشته یکی از فعالترین سال های اخیر نامید که با رشد روز افزون تعداد اجراهای نمایشی همراه بوده است. در شش ماهه اول این سال از بین 842 مجوز داده شده به نمایش ها 339 مجوز به نمایش های حرفه ای و بزرگسال اختصاص داشته اند که 315 نمایش جدید و 24 مورد نیز به نمایش های تمدیدی داده شده اند. برای نمایش های کمدی آزاد نیز 212 مجوز صادر شده که 107 نمایش جدید و 105 نمایش تمدید شده اند. در بخش قطعات نمایشی و سرگرمی نیز از 183 مجوز صادر شده تنها 16 نمایش مجوز تمدید دریافت کرده اند. برای نمایش های کودک و نوجوان در این مدت زمان 68 مجوز اجرا صادر شده که 62 نمایش جدید و 6 تمدید اجرا بوده است. اجرای 19 نمایش ویژه بانوان از ویژگی های اجرای نمایش در بهار و تابستان سال جاری بوده است. 15 نمایش متفرقه و 5 پرفورمنس در این مدت روی صحنه رفته اند.

اگر به متون این نمایش ها نگاهی دوباره داشته باشیم اشکار می وشد که 410 نمایشنامه برگرفته از متون ایرانی و 62 اثر نیز بر اساس متون خارجی روی صحنه رفته اند. 17 نمایش نیز اقتباسی یا برداشت آزاد از متون دیگر بوده اند.

مسلما استناد به این آمار برای سیاستگذاران ، برنامه ریزان ، تحلیلگران و فعالان این رشته هنری که چشم انداز زیر ساخت های نمایشی ، کسب و کار در هنر تئاتر و فرهنگ عمومی جامعه را مورد دقت قرار می دهند راهگشا خواهد بود.

بستر اجرایی آثار در هر گروه مخاطب نیازمند توجه بیشتر به مناسبت های تقویم همچون جشنها ، سوگواری ها ، تعطیلات نوروز ، تعطیلات تابستان و از سوی دیگر سیاستگذاری و رویکرد جشنواره هایی که در این ایام برگزار شده اند نیز است.

پراکندگی سالن های سطح شهر ، میزان صندلی های تئاتر در هر منطقه ، فعالیت ارگان های مختلف فرهنگی و اعتباری که برای هنر تئاتر در نظر می گیرند، میزان موفقیت اجراها در جذب مخاطب و ... نیز در این آمار دیده نشده در حالی که تاثیر آن بر افزایش اجراهای نمایشی غیر قابل انکار است.


 

صفحه رسمی سایت خبری تئاتر در تلگرام

https://telegram.me/onlytheater
تلگرام،تاتر در تلگرام،اخبار تاتر در تلگرام،تاتر جدید،تئاتر جدید،نمایش جدید،تاتر جدید در تهران،تاتر در تهران،تماشای تاتر در تهران،تئاتر جدید،تئاتر جدید در تهران،تئاتر در تهران،تئاتر تهران،تاتر تهران،تماشای تئاتر در تهران،تئاتر ایران،اخبارتیاتر،jmhjvU،jhjvUتیاتر،تاتر،تئاتر ایران،تاتر ایران،تیاتر ایران،تاتر،مرجع تئاتر،پایگاه خبری تئاتر،سایت خبری تئاتر،ایران،art iran،تئاتر،تئاتر ایران،سایت تئاتر،تئاتر سایت،فرهنگی هنری،«تئاتر»،خبر تئاتر،خبر جدید تئاتر،جدیدترین اخبار تئاتر ایران،اخبار تئاتر ایران،خبرهای تئاتر،تئاتری ها،درباره تئاتر،تئاتر؟کجا؟کی؟عوامل؟بلیت؟،Iranian Theater News،theater iran،theater،iran art،art iran،theater ir،iran

اخبار تئاتر:

زمان برگزاری دوازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان اعلام شد

از بازسازی تئاترشهر چه خبر؟

«راهبان معبد وانگ» راهی به ژاپن می‌رود

پانته‌آ پناهی‌ها بازیگر «نامه‌های عاشقانه از خاورمیانه» شد

برگزاری بخش «به علاوه تئاتر فجر» در ۱۰ تماشاخانه خصوصی

حقوق جعفر والی قطع نشده است

«آنتیگونگی در پالمیرا» در کنش معاصر روایت می شود

اجرای دو نمایش ایرانی در ایتالیا

سعید اسدی: امیدوارم وعده ارتقای بودجه تئاتر فجر عملی شود

تجدید چاپ سیزده نمایش‌نامه­­ از اکبر رادی

«مخمصه» در باغ موزه قصر

بازگشت عاطفه تهرانی با «لته»

چه نمایش‌هایی در تهران روی صحنه است؟

کارگاه ‌آموزشی تئاتر ویژه هنرجویان ایرانی در فرانسه برگزار می شود

معرفی داوران بخش پوستر و عکس جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

جایزه اول فستیوال مونودرام به «بدن دیوانه» رسید

«فهرست» رضا ثروتی در تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌شود

نمایشنامه‌ای از بهرام بیضایی به انگلیسی ترجمه شد

 


کلیدواژه ها:

آمار تاترآمار تئاترتیاترتیاتر تهرانتیاتر جدیدتاتر جدیدتئاتر جدیدنمایش جدیدتاتر جدید در تهرانتاتر در تهرانتماشای تاتر در تهرانپایگاه خبری تئاترخبر تاترخبر تیاترسایت خبری تاترسایت خبری تئاترتئاتر ایراناخبارتیاترjmhjvUjhjvUتیاترتاترتئاتر ایرانتاتر ایرانتیاتر ایرانتاترمرجع تئاترپایگاه خبری تئاترسایت خبری تئاترایرانart iranتئاترتئاتر ایرانسایت تئاترتئاتر سایتفرهنگی هنری«تئاتر»خبر تئاترخبر جدید تئاترجدیدترین اخبار تئاتر ایراناخبار تئاتر ایرانخبرهای تئاترتئاتری هادرباره تئاترتئاتر؟کجا؟کی؟عوامل؟بلیت؟Iranian Theater Newstheater irantheateriran artart irantheater iriran
نظر شما


captcha
  • گزارش تصویری/ نمایش آمادئوس
  • اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
  •  گزارش تصویری- نمایش پیشی خورد - کارگردان : پوریا گلستانی
  • گزارش تصویری- نمایش صعود مقاومت پذیر آرتورواویی- کارگردان: امیر دژاکام
  • گزارش تصویری نمایش «محفل بی عاری»  کارگردان سیاوش بهادری راد‎
اینستاگرام پایگاه خبری تئاتر
کانال تلگرام پایگاه خبری تئاتر
فراخوان همکاری با سایت خبری تئاتر
.
مجله الکترونیکی «تاسیان»

logo-samandehi