امتیاز دهی امتیاز دهی امتیاز دهی
امتیازدهی امتیازدهی امتیازدهی امتیازدهی امتیازدهی
1395092410
چهارشنبه 24 آذر 1395 و ساعت 12:58:45
سایت خبری تئاتر - فراخوان نخستین بازار بهـاره‌ تئاتـر ایران منتشر شد

.

سایت خبری تئاتر - فراخوان نخستین بازار بهـاره‌ تئاتـر ایران منتشر شد

.

نخستین بازار بهاره تئا‌تر ایران از ۱۹ تا ۲۳ اردیبهشــــت ماه ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.

 

پایگاه خبری تئاتر: فراخوان نخستین بازار بهاره تئا‌تر ایران که از ۱۹ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ از سوی اداره کل هنرهای نمایشی برگزار خواهد شد منتشر شد.

این بازار تئا‌تر با هدف معرفی بضاعت‌ها و توانمندی‌های تئا‌تر ایران در سطحِ بین‌الملل، معرفی انواعِ (محتوایی و شکلی) آثار نمایشی ایران به نمایندگانِ تئاتر‌ها و کمپانی‌های بین‌المللی، ارتباطِ بدونِ واسطهٔ نمایندگانِ تئاتر‌ها و کمپانی‌های بین‌المللی با تئا‌تر [تالار]‌ها و هنرمندانِ هنرهای نمایشی ایران، گسترشِ زمینه‌ی فعالیتِ هنرمندانِ تئا‌تر ایران در عرصه‌های بین‌المللی، استقلال بخشیدن به فعالیت‌های تئا‌تر [تالار]‌ها و کمپانی‌های تئا‌تر ایران در مراوداتِ بین‌المللی به منظورِ گسترش و معرفیِ تئا‌تر ایران و نیز رونقِ فعالیت‎های اقتصادی ایشان طراحی و کلیات اجرایی، ضوابط و زمانبندی برگزاری آن در فراخوان منتشر شده است.

اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به اهدافِ ذکر شده و به منظورِ انسجام بخشیدن به فعالیت‌ها و ایجادِ نظمِ لازم در برگزاری «نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران»، مجموعا ۲۴ ظرفیت (سانس) برای ارایهٔ اجرا‌ها (جدول شماره ۱) پیش‌بینی کرده است. هر ظرفیت ۹۰ دقیقه‌ است و هر تئا‌تر [تالار] یا انجمن‌ هنرهای نمایشی هر استان، می‌تواند حداکثر ۶ اثر (اجرا) را برای یک ظرفیتِ ۹۰ دقیقه‌ای پیشنهاد دهد.

نمایندگانِ تئاتر‌ها و کمپانی‌هایِ بین‌المللی که به دعوت اداره‌کل هنرهای نمایشی در زمانِ برگزاری «نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران» در تهران به سر خواهند برد، مطابقِ جدول شماره ۱ و نوبت‌های مشخص شده در هر یک از تئا‌تر [تالار]‌های نمایشی حضور پیدا خواهند کرد و از برنامه/برنامه‌های تدارک دیده شده (حداکثر ۶ اثر با محدودهٔ زمانی ۹۰ دقیقه) بازدید خواهند کرد.

دربارهٔ فعالیت‌های نمایشی و آماده‌سازی اجرا‌ها برای ارایه، تئا‌تر [تالار]‌ها و یا انجمن‌ هنرهای نمایشی هر استان که آثارشان مورد تایید قرار گرفته است، موظف به آماده کردن شرایطِ کمی و کیفی لازم هستند.

مطابق فراخوان ضوابط شرکت در این بازار در ۱۹ بند ارائه شده و زمان اتمام دریافت تقاضا‌ها برای حضور در این بازار ۲۰ دید ماه ۱۳۹۵ اعلام شده است.

نخستین بازار بهاره تئا‌تر اردیبهشت ماه سال ۹۶ توسط اداره کل هنرهای نمایشی برگزار خواهد شد.

اهدافِ برگزاری

۱. معرفی بضاعت‌ها و توانمندی‌های تئا‌تر ایران در سطحِ بین‌الملل.

۲. معرفی انواعِ (محتوایی و شکلی) آثار نمایشی ایران به نمایندگانِ تئاتر‌ها و کمپانی‌های بین‌المللی.

۳. ارتباطِ بدونِ واسطهٔ نمایندگانِ تئاتر‌ها و کمپانی‌های بین‌المللی با تئا‌تر [تالار]‌ها و هنرمندانِ هنرهای نمایشی ایران.

۴. گسترشِ زمینه‌ی فعالیتِ هنرمندانِ تئا‌تر ایران در عرصه‌های بین‌المللی.

۵. استقلال بخشیدن به فعالیت‌های تئا‌تر [تالار]‌ها و کمپانی‌های تئا‌تر ایران در مراوداتِ بین‌المللی به منظورِ گسترش و معرفیِ تئا‌تر ایران و نیز رونقِ فعالیت‎‌های اقتصادی ایشان.

*کلیات اجرایی

اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به اهدافِ ذکر شده و به منظورِ انسجام بخشیدن به فعالیت‌ها و ایجادِ نظمِ لازم در برگزاری «نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران»، مجموعن ۲۴ظرفیت (سئانس) برای ارایهٔ اجرا‌ها (جدول شماره ۱) پیش‌بینی کرده است. هر ظرفیت ۹۰ دقیقه‌ است و هر تئا‌تر [تالار] یا انجمن‌ هنرهای نمایشی هر استان، می‌تواند حداکثر ۶ اثر (اجرا) را برای یک ظرفیتِ ۹۰ دقیقه‌ای پیشنهاد دهد. نمایندگانِ تئاتر‌ها و کمپانی‌هایِ بین‌المللی که به دعوت اداره‌کل هنرهای نمایشی در زمانِبرگزاری «نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران» در تهران به سر خواهند برد، مطابقِ جدول شماره ۱ و نوبت‌های مشخص شده در هر یک از تئا‌تر [تالار]‌های نمایشی حضور پیدا خواهند کرد و از برنامه/برنامه‌های تدارک دیده شده (حداکثر ۶ اثر با محدودهٔ زمانی ۹۰ دقیقه) بازدید به عمل خواهند آورد. اسکان و پذیرایی و تمام مواردِ پشتیبانیِ مرتبط با نمایندگانِ تئاتر‌ها و کمپانی‌هایِ بین‌المللی بر عهدهٔ اداره‌کل هنرهای نمایشی خواهد بود؛ اما دربارهٔ فعالیت‌های نمایشی و آماده‌سازی اجرا‌ها برای ارایه، تئا‌تر [تالار]‌ها و یا انجمن‌ هنرهای نمایشی هر استان که آثارشان مورد تایید قرار گرفته است، موظف به آماده کردن شرایطِ کمی و کیفی لازم هستند.

*ضوابط

۱-تعداد ظرفیت‌های پیش‌بینی شده: ۲۴سئانس.

۲-زمانِ هر ظرفیت: ۹۰ دقیقه.

۳-هر ظرفیت برای ارایهٔ ‌آثارِ یک تئا‌تر (تالار) یا انجمن هنرهای نمایشی استان اختصاص دارد.

-نکته ۱: ضروری است که حداقل ۲ اثر به شکل زنده ارایه شوند.

-نکته ۲: برای ارایهٔ هر اثر به شکلِ زنده، حداکثر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه اختصاص داده شود تا تعدادِ آثارِ بیشتری (حداکثر ۶ اثر) در ظرفیتِ اختصاص داده شده (۹۰ دقیقه) به نمایش در آیند.

-نکته ۳: ارایه و پیشنهادِ یک نمایش از سوی دو تئا‌تر (تالار) یا انجمن هنرهای نمایشی استان‌ها، ضمن کم کردنِ فضا و امکان برای دیگر متقاضیان، موجب خواهد شد تا پیشنهادهایِ هر دو تئا‌تر (تالار) از سوی دبیرخانهٔ «نخستین بازارِ بهارهٔ تئا‌تر ایران» کنار گذاشته شوند.

۴-محدودیتی برای نوعِ آثارِ پیشنهادی (صحنه‌ای، خیابانی، کودک و نوجوان، عروسکی و...) و همچنین نحوهٔ ارایهٔ آن‌ها (زنده، ویدیو پروجکشن، تمرین و...) با مضامین و گونه‌هایِ مختلف به ستادِ «نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران» وجود ندارد. نیاز است که هنگامِ ارایهٔ پیشنهاد، توضیحاتِ کافی و مکتوب دربارهٔ جزییاتِ مست‌تر (یک یا چند اثر و نحوهٔ ارایه) در یک ظرفیتِ (سئانس) ۹۰ دقیقه‌ای، مطابقِ جدول ۲ ارایه و پیشنهاد شود.

۵-تئا‌تر [تالار]‌های دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیشنهاد دهنده‌ی اجرا‌ها خواهند بود و به تقاضاهای واصله از سوی دیگر افراد به غیر از مدیرانِتئا‌تر [تالار]‌ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶-حقوقِ تهیه‌کنندگیِ تولیداتِ معرفی شده، می‌تواند متعلق به تئا‌تر [تالار]‌های نمایشی کشورمان باشد و یا گروه‌ها، کارگردانان و... می‌توانند در یک تفاهم‌نامه با تئا‌تر [تالار] نوعِ توافقشان با یکدیگر را مشخص نمایند.

۷-ضروری است گروه‌های تئاترِ استان‌ها برای حضور از طریقِ انجمن‌های هنرهای نمایشی استانِ مربوطه به دبیرخانهٔ «نخستین بازارِ بهارهٔ تئا‌تر ایران» معرفی شوند. مجموعن ۸ ظرفیت (حداکثر۴۸ اثر) برای معرفیِ تئا‌تر شهرستان پیش‌بینی شده است و به همین منظور ۸ ظرفیتِ ۹۰ دقیقه‌ای از تالارهای تهران و در زمانِ برگزاری «نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران» از سویِ ستاد برگزاری در اختیار این گروه‌ها قرار داده خواهد شد.

۸-محدودیتی برای زمانِ تولیدِاثر (مربوط به سال‌های گذشته) وجود ندارد؛ اما هر اثر صرفن می‌تواند از سوی یک تئا‌تر (تالار) یا انجمن هنرهای نمایشی (برای گروه‌های تئا‌تر استانی) استان معرفی شوند.

۹-ارایه و اجرایِ نمایش‌های خاص (اجرا در فضاهای باز و...) قابل تحقق خواهد بود؛ اما ضروری است درظرفیت و زمانِ اختصاص داده شده (۹۰ دقیقه) تمامِ پیش‌بینی‌ها انجام پذیرد.

۱۰-ضروری است که مدیر هر تئا‌تر [تالار] یا مدیر انجمن هنرهای نمایشی هر استان در صورتِ تمایل، تقاضای حضور در «نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران» را همراه با درخواستِ کتبی و مواردِ درخواست شده‌ تا ۲۰ دی ماه ۱۳۹۵ برای بررسیِ به ستاد «نخستین بازارِ بهارهٔ تئا‌تر ایران» ارسال کند.

مدارکِ درخواستی به شرح زیر است:

- الف) برنامه‌های مکتوبِ پیشنهادی (اجراهای پیش‌بینی شده و نحوهٔ ارایهٔ هر یک تا سقف ۶ اثر) برای یک ظرفیتِ ۹۰ دقیقه‌ای به همراه DVD (فرمتmp۴) آثارو تکمیلِ فرم شماره ۲.

- ب) ارایهٔ یک کپی از مجوزِ اجرای عمومیِ صادر شده برای هر یک از اجرا‌ها، عطف به بند ۱۳.

- ج) تحویلِ همزمانِ یکCDمحتوی مدارکِ مرتبط با اجراهای پیشنهاد شده به دو زبانِ فارسی و انگلیسی؛ شامل: (۱) خلاصهٔ ۱۵۰ کلمه‌ای و حروفچینی شدهٔ هر نمایش (۲) بیوگرافی و عکس نویسنده و کارگردان (فرمت JPG) هر نمایش (۳) تعداد ۵ قطعه عکس از هر نمایش (فرمت JPG) با کیفیت بالا برای چاپ (۴) تاییدیهٔ نویسنده و کارگردان (هر دو) نمایش، مبنی بر رضایت از حضورِ اثرشان در «نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران» (۵) فهرستِ عوامل هر نمایش (۶) سابقهٔ فعالیتِ هر گروه نمایشی تا سقفِ ۱۰۰ کلمه (۷) سابقهٔ فعالیت تئا‌تر (تالار) یا انجمن هنرهای نمایشی تا سقفِ ۱۰۰ کلمه.

- نکته ۱: ضروری است تمام مواردِ نوشتاری، حروفچینی شده و در داخلِ CD همراه با یک نسخهٔ (فارسی و انگلیسی) پرینت گرفته شده تحویل داده شوند.

- نکته ۲: نیازی به ارایهٔ متن‌ِ نمایش‌ها نیست.

۱۱-دبیرخانهٔ برگزاری «نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران» بعد از دریافتِ پیشنهادهای رسیده، اسامیِ تئا‌تر [تالار]‌ها، انجمن‌های نمایشی استان و تولید یا تولیداتِ اعلام شده را تا ۱ اسفند ماه ۱۳۹۵اعلام خواهد کرد.

۱۲-مواردِ تاثیرگذار برای پذیرشِ آثار به شرح زیر است:

- کیفیت و تنوع (ردیف ۴ فراخوان) در ارایه‌ و پیشنهادِ آثار (حداکثر ۶ اثر) برای یک ظرفیت ۹۰ دقیقه‌ای.

- تنوع در نوع اشکال و گونه‌های نمایشی و نیز گروه‌ها و عواملِ نمایش‌های پیشنهاد شده.

- داشتن وب‌سایت به دو زبانِ انگلیسی و فارسی با مدیریتِ تئا‌تر (تالار) یا انجمن‌ هنرهای نمایشی متقاضی.

- تعهدِ عملی در آماده‌سازیِ زیرنویسِ انگلیسی برایآثارِ ارایه شده و یا ترجمهٔ همزمان.

- پیشنهاد برایِ ارایهٔ قطعاتِ زندهٔ حداقل ۲ نمایش (هر یک مابین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه) از میان ۶ نمایشِ پیشنهادی (۴ نمایش دیگر می‌توانند مطابقِ توضیحاتِ ردیف ۴ فراخوان ارایه شوند).

- ارایهٔ اطلاعاتِ دقیق و به موقعِ درخواست شده از سوی ستادِ برگزاری «نخستین بازارِ بهارهٔ تئا‌تر ایران».

۱۳-آثاری که در «نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران» ارایه خواهند شد باید پیش از این اجرای عمومی داشته و مجوزهای لازم (پروانهٔ اجرا) را اخذ کرده باشند. آن دسته از گروه‌هایی که تمایل به ارایهٔ بخشی از تمرینِ نمایش خود در ظرفیتِ پیش‌بینی شده دارند، ضروری است که مجوزهای اولیه (متن) را به ستادِ «نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران» ارایه کنند.

۱۴-ستادِ «نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران» برای هر یک از ظرفیت‌ها، مبتنی بر نوع و تعدادِ آثاری که ارایه خواهند شد، مبلغی مابین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به عنوانِ کمک به تئا‌تر [تالار]‌ها پرداخت خواهد کرد.

۱۵-پیش‌بینیِ اجرای عمومی برای آثارِ معرفی شده توسطِ تئا‌تر [تالار] ها همزمان با برگزاری «نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران» بلامانع خواهد بود.

۱۶-پس از اعلامِ نتایج (۱ اسفند ماه)، تمامِ مواردِ توافقی مابینِ ستاد «نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران» و تئا‌تر [تالار]‌ها بر اساسِ یک تفاهم‌نامه تنظیم و تبیین خواهد شد تا تعهداتِ طرفین مشخص و قابل پی‌گیری باشد.

۱۷-ضروری است تئا‌تر (تالار)‌ها و یا انجمن‌های‌ هنرهای‌نمایشی هر استان که پیشنهاد‌هایشان مورد تایید قرار می‌گیرد، تمامی مدارک و اطلاعاتِ تکمیلیِ درخواست شدهٔ بعدی را پس از اعلام نتایج به فوریت و تا ۴ اسفند ماه به دبیرخانه «نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران» تحویل دهند تا در اطلاع‌رسانی بیرون مرزی اختلالی رخ ندهد.

۱۸-پس از انتشارِ جدولِ آثار، تمامِ موادِ تبلیغی در سایتِ پیش‌بینی شده قرار داده خواهد شد. اپراتوری این سایت با ستادِ برگزاری «نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران» است؛ اما ارایهٔ مواد تبلیغی (اشاره شده در ردیف ۱۰) و یک فیلم ۳ دقیقه‌ای (فرمت mp۴) از هر نمایشِ پذیرفته شده همراه با زیرنویس انگلیسی؛ شامل نام اثر، نام نویسنده، نام کارگردان، نام تهیه‌کننده، نام بازیگران، نام سایر عوامل، نشانی الکترونیکی تئا‌تر (تالار)، وب‌سایت تئا‌تر (تالار) یا انجمن هنرهای نمایشی استان، نشانی پستی، شماره‌ی تلفن و شمارهٔ نمابر بر عهدهٔ تئا‌تر [تالار]‌ها یا انجمن‌های هنرهای نمایشی خواهد بود.

نکته ۱: ضروری است که در آغازِ این فیلم، نشان و لوگوی «نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران» قرار داده شود و انتهای آن نشان و آرمِ تئا‌تر (تالار) یا انجمنِ هنرهای نمایشی استان، همراه با آرم و نشانِ گروه نمایشی.

نکته ۲: رعایتِ در ترتیبِ ذکر مواردِ اشاره شده (بالا) برای زیر نویس‌های فیلم ضروری است.

نکته ۳: ضروری است که هیچ کلمه و نامی بر روی تصاویر قرار داده نشود و تمام اطلاعاتِ درخواستی (بالا) به زبان انگلیسی زیرنویس شوند.

۱۹-تئاتر‌ها در ایجادِ نمایشگاه، ارایهٔ بسته‌های تبلیغی، کتابچهٔ معرفیِ فعالیت‌های تئا‌تر (تالار) و گروه‌های نمایشی تحتِ پوشش، نمونه‌هایDVD و مواردی از این دست به نمایندگانِ تئاتر‌ها و کمپانی‌های بین‌المللی مختار خواهند بود.

۲۰-جدول زمان‌بندی:

-    اتمامِ زمان دریافتِ تقاضا‌ها: تا۲۰ دی ماه ۱۳۹۵

-    اعلام نتایج: تا۱ اسفند ماه ۱۳۹۵

-    تکمیل پرونده و مدارک درخواستی: تا ۴ اسفند ماه

-    زمان برگزاری: ۱۹ تا ۲۳اردیبهشــــت ماه ۱۳۹۶

رییس نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران: مهدی شفیعیm. shafiee@theater. ir


دبیر نخستین بازار بهارهٔ تئا‌تر ایران: مهرداد رایانی مخصوص m. rayani@theater. ir
 

صفحه رسمی سایت خبری تئاتر در تلگرام

https://telegram.me/onlytheater
تلگرام،تاتر در تلگرام،اخبار تاتر در تلگرام،تاتر جدید،تئاتر جدید،نمایش جدید،تاتر جدید در تهران،تاتر در تهران،تماشای تاتر در تهران،تئاتر جدید،تئاتر جدید در تهران،تئاتر در تهران،تئاتر تهران،تاتر تهران،تماشای تئاتر در تهران،تئاتر ایران،اخبارتیاتر،jmhjvU،jhjvUتیاتر،تاتر،تئاتر ایران،تاتر ایران،تیاتر ایران،تاتر،مرجع تئاتر،پایگاه خبری تئاتر،سایت خبری تئاتر،ایران،art iran،تئاتر،تئاتر ایران،سایت تئاتر،تئاتر سایت،فرهنگی هنری،«تئاتر»،خبر تئاتر،خبر جدید تئاتر،جدیدترین اخبار تئاتر ایران،اخبار تئاتر ایران،خبرهای تئاتر،تئاتری ها،درباره تئاتر،تئاتر؟کجا؟کی؟عوامل؟بلیت؟،Iranian Theater News،theater iran،theater،iran art،art iran،theater ir،iran

اخبار تئاتر:

برنامه اجرای چهار نمایش در تئاترشهر

آغاز اجراهای نمایشی تماشاخانه ایرانشهر پس از تعطیلات

آتیلا پسیانی «دیابولیک: رومئو و ژولیت» را روی صحنه می‌برد

معرفی هیات انتخاب همایش آثار برگزیده جشنواره‌های تئاتر استان‌ها

همراهی هانا کامکار با نمایش «نامه های عاشقانه از خاورمیانه»

اجرای «غصه‌ها قصه شدند» در خانه نمایش

«سه جلسه تراپی» در تالار ناصرخسرو برگزار می‌شود

داود فتحعلی‌بیگی با «سایه تو سایه» به محراب می‌رود

هیچ کس اسپانسر جشنواره‌های تئاتری نمی‌شود

اظهارات وحید آقاپور درباره‌ی «۱۲»

لادن مستوفی«پدران، مادران، فرزندان» را افتتاح خواهد کرد

«باغبان مرگ» پس از سه سال مجددا روی صحنه می‌رود

«می‌سی‌سی‌پی نشسته می‌میرد» از مرز فروش یک میلیارد تومان گذشت

جزئیات راه‌اندازی نخستین بازار جهانی تئاتر بهاره ایران

برگزیدگان مسابقه نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر معلولان

اعتراض دبیر نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی به رویه مرکز تئاتر مولوی

طناز طباطبایی و هانیه توسلی در «نامه‌های عاشقانه از خاورمیانه»

نمایش «آخرین انار دنیا» به تالار حافظ می‌رود

زمان برگزاری دوازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان اعلام شد

از بازسازی تئاترشهر چه خبر؟

 صفحه رسمی سایت خبری تئاتر در تلگرام

https://telegram.me/onlytheater
تلگرام،تاتر در تلگرام،اخبار تاتر در تلگرام،تاتر جدید،تئاتر جدید،نمایش جدید،تاتر جدید در تهران،تاتر در تهران،تماشای تاتر در تهران،تئاتر جدید،تئاتر جدید در تهران،تئاتر در تهران،تئاتر تهران،تاتر تهران،تماشای تئاتر در تهران،تئاتر ایران،اخبارتیاتر،jmhjvU،jhjvUتیاتر،تاتر،تئاتر ایران،تاتر ایران،تیاتر ایران،تاتر،مرجع تئاتر،پایگاه خبری تئاتر،سایت خبری تئاتر،ایران،art iran،تئاتر،تئاتر ایران،سایت تئاتر،تئاتر سایت،فرهنگی هنری،«تئاتر»،خبر تئاتر،خبر جدید تئاتر،جدیدترین اخبار تئاتر ایران،اخبار تئاتر ایران،خبرهای تئاتر،تئاتری ها،درباره تئاتر،تئاتر؟کجا؟کی؟عوامل؟بلیت؟،Iranian Theater News،theater iran،theater،iran art،art iran،theater ir،iran

اخبار تئاتر:

برنامه اجرای چهار نمایش در تئاترشهر

آغاز اجراهای نمایشی تماشاخانه ایرانشهر پس از تعطیلات

آتیلا پسیانی «دیابولیک: رومئو و ژولیت» را روی صحنه می‌برد

معرفی هیات انتخاب همایش آثار برگزیده جشنواره‌های تئاتر استان‌ها

همراهی هانا کامکار با نمایش «نامه های عاشقانه از خاورمیانه»

اجرای «غصه‌ها قصه شدند» در خانه نمایش

«سه جلسه تراپی» در تالار ناصرخسرو برگزار می‌شود

داود فتحعلی‌بیگی با «سایه تو سایه» به محراب می‌رود

هیچ کس اسپانسر جشنواره‌های تئاتری نمی‌شود

اظهارات وحید آقاپور درباره‌ی «۱۲»

لادن مستوفی«پدران، مادران، فرزندان» را افتتاح خواهد کرد

«باغبان مرگ» پس از سه سال مجددا روی صحنه می‌رود

«می‌سی‌سی‌پی نشسته می‌میرد» از مرز فروش یک میلیارد تومان گذشت

جزئیات راه‌اندازی نخستین بازار جهانی تئاتر بهاره ایران

برگزیدگان مسابقه نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر معلولان

اعتراض دبیر نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی به رویه مرکز تئاتر مولوی

طناز طباطبایی و هانیه توسلی در «نامه‌های عاشقانه از خاورمیانه»

نمایش «آخرین انار دنیا» به تالار حافظ می‌رود

زمان برگزاری دوازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان اعلام شد

از بازسازی تئاترشهر چه خبر؟کلیدواژه ها:

نخستین بازار بهاره‌ تئاتر ایرانبازار بهاره‌ تئاتر ایرانفراخوان بازار تئاترپایگاه خبری تئاترخبر تاترخبر تیاترسایت خبری تاترسایت خبری تئاترتئاتر ایراناخبارتیاترjmhjvUjhjvUتیاترتاترتئاتر ایرانتاتر ایرانتیاتر ایرانتاترمرجع تئاترپایگاه خبری تئاترسایت خبری تئاترایرانart iranتئاترتئاتر ایرانسایت تئاترتئاتر سایتفرهنگی هنری«تئاتر»خبر تئاترخبر جدید تئاترجدیدترین اخبار تئاتر ایراناخبار تئاتر ایرانخبرهای تئاترتئاتری هادرباره تئاترتئاتر؟کجا؟کی؟عوامل؟بلیت؟Iranian Theater Newstheater irantheateriran artart irantheater iriran
نظر شما


captcha
  • گزارش تصویری/ نمایش آمادئوس
  • اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
  •  گزارش تصویری- نمایش پیشی خورد - کارگردان : پوریا گلستانی
  • گزارش تصویری- نمایش صعود مقاومت پذیر آرتورواویی- کارگردان: امیر دژاکام
  • گزارش تصویری نمایش «محفل بی عاری»  کارگردان سیاوش بهادری راد‎
اینستاگرام پایگاه خبری تئاتر
کانال تلگرام پایگاه خبری تئاتر
فراخوان همکاری با سایت خبری تئاتر
.
مجله الکترونیکی «تاسیان»

logo-samandehi