• دومین روز از بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
 • دومین روز از بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
 • دومین روز از بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
 • دومین روز از بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
 • دومین روز از بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
 • دومین روز از بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
 • دومین روز از بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
 • دومین روز از بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
 • دومین روز از بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
 • دومین روز از بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
 • نشست خبری چهاردهمین جشن خانه تئاتر
 • گزارش تصویری - نمایش رومئو و ژولیت- کارگردان: هستی حسینی
 • گزارش تصویری - نمایش بانوی نامه­‌ها - کارگردان: بهاره مشیری
 • گزارش تصویری - نمایش من توی آینه - کارگردان: غزل شجاعى
 • گزارش تصویری - نمایش میراث - کارگردان: اصغر خلیلی
به جمع طرفداران تئاتر بپیوندید
نمایش بوف کور خرید بلیت
 صعود مقاومت پذیر آرتور و اویی
هواپیمایی قطر
فراخوان همکاری با سایت خبری تئاتر
کانال تلگرام پایگاه خبری تئاتر