تماشاخانه ایرانشهر در سال جدید از روز یکشنبه 18 فروردین‌ماه با نمایش‌های «غلامرضا لبخندی» به کارگردانی کهبد تاراج و «اکوان دیو» به کارگردانی عباس عبدالله زاده و روز دوشنبه 19 فروردین‌ماه «یک ساعت آرامش» به کارگردانی جواد روشن، «آلفرد» به کارگردانی هادی عامل، در دو سالن دکتر ناظر زاده و استاد سمندریان آغاز می‌شود.

پایگاه خبری تئاتر: این مجموعه تئاتری در سال جدید و از روز یکشنبه ۱۸ فروردین‌ماه با نمایش‌های «غلامرضا لبخندی» به کارگردانی کهبد تاراج و «اکوان دیو» به کارگردانی عباس عبدالله زاده به ترتیب در ساعت‌های ۱۹:۱۵ و ۲۱ در سالن استاد سمندریان فعالیت خود را آغاز می‌کند.

همچنین از روز دوشنبه ۱۹ فروردین‌ماه نیز نمایش‌های «یک ساعت آرامش» به کارگردانی جواد روشن، «آلفرد» به کارگردانی هادی عامل به ترتیب در ساعت‌های ۱۹:۴۵ و ۲۱:۳۰ در سالن دکتر ناظر زاده کرمانی به روی صحنه می‌روند.