نمایش‌های «آمیزقلمدون» با ۱ هزار و 459مخاطب و «درنیومده بود» با 719 مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند

پایگاه خبری تئاتر: نمایش‌های«آمیز قلمدون»» به کارگردانی هادی مرزبان با ۱ هزار و ۴۵۹مخاطب و «درنیومده بود» به کارگردانی سعید زارعی با ۷۱۹مخاطب،  به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

نمایش‌های «آمیزقلمدون» و  «درنیومده بود»، که به ترتیب از ۲۴خرداد و ۳تیرماه در ساعت‌های ۱۹ و ۲۱ اجرای عمومی خود را در سالن‌ ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بودند، شامگاه جمعه ۲۲ تیرماه به کار خود در این مجموعه پایان دادند.

 

نمایش «آمیزقلمدون » به کارگردانی هادی مرزبان در ۲۳ اجرای خود پذیرای ۱ هزار و ۴۵۹مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۷۶۹ مخاطب با بلیت‌های ۴۰ و ۳۰  هزار تومانی، ۳۴۵ مخاطب با بلیت‌های ۱۵ و ۲۰  هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۴۵ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «آمیزقلمدون» طی ۲۳ اجرا مبلغ ۳۳ میلیون و ۹۸۰هزار تومان بوده است.

نمایش «درنیومده بود» به کارگردانی سعید زارعی نیز در ۱۶ اجرای خود پذیرای ۷۱۹ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۳۷۸ مخاطب با بلیت‌های ۲۵ هزار تومانی و ۱۸۱ مخاطب با بلیت ۲۰ هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۱۶۰ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «درنیومده بود» طی ۱۶ اجرا مبلغ ۱۳ میلیون و ۷۰ هزار تومان بوده است