شیوه‌نامه ارزیابی و میزان حمایت گروه «هنر و تجربه» توسط سازمان سینمایی منتشر شد.

پایگاه خبری تئاتر: در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شیوه نامه چگونگی ثبت‌نام، ارزیابی فیلم ها و میزان حمایت از فیلم های گروه «هنر و تجربه» منتشر شد.

شیوه‌نامه چگونگی ثبت نام، ارزیابی فیلم ها و میزان حمایت از فیلم های «گروه هنر و تجربه» بر اساس؛ تعاریف، فرآیند ثبت نام، بازبینی، انتخاب و اعلام نتیجه و برنامه ریزی اکران، معیارهای انتخاب و نمایش فیلم ها، میزان حمایت های قابل ارائه به فیلم های (سینمایی، مستند و کوتاه)، سینماها و نحوه انعقاد قرار داد با آنها و انعقاد قرارداد با فیلمسازان تنظیم شده است.

شیوه‌نامه ارزیابی و میزان حمایت گروه «هنر و تجربه» را اینجا مطالعه کنید.