فراخوان سمینار تئاتر ایران پس از انقلاب اسلامی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتشر شد.

پایگاه خبری تئاتر: پس از انقلاب اسلامی که از برنامه های بخش تکریم چهل سالگی انقلاب اسلامی در سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر است، منتشر شد.

متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت www.fitf.ir (بخش چهل سالگی انقلاب اسلامی) و مطالعه شرایط مندرج در فراخوانِ سمینار تئاتر ایران پس از انقلاب اسلامی نسبت به ثبت آثار خود اقدام کنند.

مهلت ارسال چکیده مقالات علمی-پژوهشی ۱۵ مهر و همچنین آخرین مهلت ارسال اصل مقاله ها بخش علمی، پژوهشی و نگارش آزاد ۱۰ آذر است.

سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از ۲۲ بهمن لغایت ۴ اسفند ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.