انجمن بازیگران خانه تئاتر در بیانیه‌ای بر قطع فشار نهادهای غیر مسوول بر تئاتر،پایان دادن به توقیف نمایش‌های دارای مجوز و نشست با مسوولان تاکید کرد.

پایگاه خبری تئاتر: در متن بیانیه انجمن بازیگران خانه تئاتر آمده است «توقیف و تهدید و محدودیت، دیگر از امور روزمره تآتر شده است و در این میان کسی پاسخگوی امنیت حرفه‌ای و روانی گروهی که با کاری جانفرسا نمایشی را اجرا می‌کنند نیست. در شرایط دشوار و پراضطراب کنونی که به صحنه بردن یک نمایش خود جسارت و همتی بیش از پیش می‌طلبد، توقیف هر نمایش نه تنها باعث خسارت اقتصادی، بلکه لطمات روحی به بازیگران و کارگردان و عوامل نمایش می‌شود.

دم به دم دایره حیات تآتر محدودتر می‌شود. فشارهای بیرونی که در ابتدا با حملات رسانه‌ای آغاز می‌شود، به تحمیل نظرات به مسئولان محتاط تآتر منجر و دست آخر حتا با دخالت مستقیم نهادهای غیرمسوول مواجه می‌شود.

و به تازگی بهانه بدیعی نیز برساخته شده است و آن عدم تطابق اجرا با تصاویر ضبط شده بازبینی است. گویی مدیران مربوطه نمی‌دانند (و شاید می‌دانند) که تآتر موجودی زنده است و تفاوت اجرای هر روز با روز دیگر از ویژگی‌های هنر نمایش است. در این میان تکلیف نمایش‌های تعاملی چه می‌شود؟ با چنین محافظه‌کاری تحمیلی تکلیف خلاقیت زنده تآتر چه می‌شود؟

انجمن بازیگران خانه تآتر ضمن اعتراض به توقیف و محدودیت و ممیزی رو به گسترش در حوزه تآتر، موارد زیر را خواستار است:

قطع فشار نهادهای غیرمسوول بر تآتر،

حمایت مسوولان مربوطه از کلیه نمایش‌های درحال اجرا و فعالان تآتر،

پایان دادن به توقیف نمایش‌های دارای مجوز،

نشست مسوولان اداره کل هنرهای نمایشی با هیات مدیره خانه تآتر برای یافتن راهی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی توقیف و سانسور تئاتر.»