نمایش «دال» به کارگردانی علی زمانی از 2 تا 28 دی ماه در کارگاه تالار مولوی به روی صحنه می‌رود.

پایگاه خبری تئاتر: این نمایش شامل اجرایی ایمائی است که با هدایتگری و روایت بازیگران مخاطب را به طور مستقیم وارد فضای نمایش می‌کند.

به گفته علی زمانی، کارگردان جوان این نمایش، ایده اصلی نمایش «دال» بر پایه تقویت و تاکید بر صلح است و گروه اجراگران تلاش می‌کنند تا مخاطب را بدون دخالت مستقیم و تنها با استفاده از علائم در مسیر طراحی شده توسط کارگردان هدایت کنند.

ویژگی این نمایش حضور یک مخاطب در هر اجرا است به طوری که اجراهای ۱۰ دقیقه‌ای برای هر تماشاگر به طور مجزا به روی صحنه می‌رود.

نمایش «دال» که برای اولین بار به شیوه «هر اجرا یک مخاطب» طراحی شده است هر روز ساعت ۱۶:۳۰ در کارگاه تالار مولوی اجرا می‌شود.