سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی در همایش روسای انجمن هنرهای نمایشی استان ها در شهر مشهد حضور یافت.

پایگاه خبری تئاتر: سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی و حمید نیلی رییس انجمن هنرهای نمایشی در همایش روسای انجمن هنرهای نمایشی استان ها که روز گذشته ۱۸ تیرماه در شهر مشهد برگزار شد، حضور یافت.

حسینی در این همایش گفت: متولی جامعه، شهروندان و متولی تئاتر، هنرمندان تئاتر هستند. تئاتر ایران می تواند مرزهای فرهنگی و هنری ما را وسعت بخشد و ضرورت دارد که توسعه تئاتر هم در جغرافیا و هم در تاریخ فرهنگی این سرزمین مورد توجه باشد.

معاون امور هنری افزود: یکی از مسایل محوری در فرهنگ و هنر توسعه نامتوازن است که چالش های متعددی به دنبال داشته است. اگر پهنه هایی در هنر مانند پهنه انسانی را مرور کنیم، می بینیم بیش از ۱۵۰ هزار فارغ التحصیل تئاتر داریم، آموزشگاه های بسیاری تئاتر آموزش می دهند، تعداد هنرمندان و گروه های تئاتری افزایش قابل توجهی داشته است و تعداد تئاترها و اجراهای امروز در تهران و استان ها با ۱۰ سال پیش قابل مقایسه نیست. اگرچه هنرهای نمایشی در پهنه اقتصادی هم رشد قابل توجهی داشته اما دوشادوش و همراه با دیگر پهنه ها مانند حوزه انسانی تئاتر نبوده است. این موضوع در سایر هنرهای نیز وجود دارد. بنابراین اگر قدری با آرامش و جامع نگر نگاه کنیم، بجاست که این پهنه ها را هم‌راستا کنیم و نگاه واقع نگری به ماجرا داشته باشیم.

حسینی ادامه داد: براساس قانون تکالیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیاستگذاری، حمایت و نظارت تئاتر است که بر عهده اداره کل هنرهای نمایشی است و انجمن های هنرهای نمایشی فعالیت های اجرایی تئاتر را انجام می دهند. اگر یک مؤسسه یا نهاد خصوصی مانند انجمن نمایش را در انحصار قرار دهیم برخلاف منش و روش هنرمندان است و باید بر تعدد و تکثر آن افزود. شکل گیری صنف های تخصصی، چندصدایی را در عین وحدت پیگیری می کند. پیش نویس تشکیل نظام صنفی هنر در وزارت ارشاد از اوایل دولت یازدهم مد نظر بوده است و همچنان دنبال می شود. تشکیل صنف یک ضرورت است و به شناخت کارکردها کمک می کند پس نباید به نهادهای قراردادی محدود و منحصر شد و حمایت ها و فعالیت های تئاتر می تواند در قالب های مختلف انجمن، صنف و … انجام شود.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه بیان کرد: بیش از ۴۰ جشنواره با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود و جشنواره های بسیاری نیز برگزار می شود که حمایت معاونت هنری را ندارد اما آیا این جشنواره ها که منابع و نیروی فکری و اجرایی ما را صرف می کند به درستی پیش می رود یا به رویکردهای دیگر و جدیدی نیاز داریم. به نظر می رسد یک آسیب شناسی جامع با در نظر گرفتن همه جوانب نیاز است.

حسینی در پایان یادآور شد: تمرکززدایی از تهران در هنر و از جمله تئاتر نسبت به سه دهه پیش خیلی متفاوت شده است و هنرمندان بزرگ و صاحب نظر در همه جای ایران، حضور دارند و پروژه های مختلفی نیز برای پویایی هنر در سراسر ایران در حال اجراست. طرح شبکه های شهرهای خلاق فرهنگ و هنر که چند روز پیش فراخوان آن اعلام شد از همین موارد است و بستر مناسبی برای توسعه هنرهای نمایشی و سایر هنرهاست تا شهرها بر اساس این طرح برای توسعه هنر خود مشارکت کنند.