نخستین جلسه شورای جشنواره‏‌های سازمان سینمایی برگزار شد.

پایگاه خبری تئاتر: در اولین جلسه شورا که با حضور سید روح الله حسینی، علیرضا رضاداد، محمود اربابی، حسین ربانی، مسعود نجفی، جلیل اکبری‏صحت، محسن حدادی، مهرزاد دانش و بابک رضایی در محل دفتر جشنواره‏ها و همکاره‏های بین المللی برگزار شد پس از اهدا احکام اعضا، حاضران به بیان دیدگاه‏ها و نظرات خود درباره موضوعات و اقدامات مهمی که لازم است در شورا و در ارتباط با جشنواره‏ها مورد توجه قرار گیرند، پرداختند و موارد زیر را به تصویب رساندند.

۱- نظر به اهمیت رویدادهای فرهنگی و به طور خاص جشنواره‏های سینمایی در تاثیرگذاری بر فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور، و نیز حجم بالای تولیدات سمعی و بصری در ایران و ظرفیت محدود فضاها و امکانات توزیع و نمایش در کشور، رویکرد اصلی و محوری دفتر در حوزه جشنواره‏ها، رویدادسازی، توسعه و مدیریت رویدادهای تخصصی و موضوعی، تمرکززدایی از رویدادها و گسترانیدن آنها در نقاط مختلف، منطبق بر«شعارِ ایران تهران نیست»، و تمرکز بر نقش پیشرانی رویدادها در تعریف سپهر سینمایی و توسعه فرهنگی کشور قرار گیرد؛ هدفی که مستلزم تهیه و تدوین اطلس سینمایی کشور در موضوع جشنواره‏ها با نگاهی فراجناحی و با هدف استعدادیابی و اصلاح خرده‏فرهنگ‏های غلط در جامعه، خواهد بود.

۲- در راستای برنامه‏ریزی برای تحقق بند بالا، اقداماتی از جمله برگزاری نشست‏ها و جلسات گفتگو با دبیران جشنواره‏ها و اخذ پیشنهادات و انتظارات آنها، مطالعه پراکندگی جشنواره‏ها در کشور، سطح‏بندی آنها، ایجاد فهم و برداشت مشترک در تعاریف، بویژه در رابطه میان دولت و سایر مخاطبین از یکسو و صنوف سینمایی و جشنواره‏ها از سوی دیگر، شناسایی نیازهایی که خارج از تفکر و مواضع دولت‏ها در جامعه وجود دارد و در قالب جشنواره‏ها قابل تامین است، تدوین پیوست رسانه‏ای جشنواره‏ها با هدف کاهش آسیب‏ها و حواشی احتمالی، ایجاد شفافیت در سیاست‏های اعلامی با هدف حذف رانت‏های اطلاعاتی، و احصای ظرفیت‏های موجود برای رویدادسازی، در دستور کار قرار گیرد.

۳- در خصوص تاکید رییس سازمان مبنی بر تهیه و انتشار ضوابط و مقررات اعطاء یا لغو مجوز و حمایت‏های مالی از جشنواره‏ها تا پایان خردادماه، مقرر شد پیش‏نویسی، جهت اخذ نظرات کارشناسی خارج از سازمان، تا پایان خردادماه تهیه و پس از انجام هماهنگی‏های لازم با معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، منتشر شود.

۴- تا زمان تهیه، تدوین و تصویب فرآیندهای جدید، اقدامات دفتر در موضوع جشنواره‏ها، مطابق با رویه معمول انجام و درخصوص جشنواره‏های پیش‏رو که متقاضی دریافت مجوز و حمایت هستند، نظر شورا اخذ شود.

۵- آیین‏نامه داخلی شورا، پیشنهادی از سوی دفتر، در اختیار اعضا قرار گرفته و تا جلسه بعدی نهایی شود.

۶-  جلسات شورا هر دو هفته یکبار، روزهای سه‏شنبه، رأس ساعت ۱۵ در محل دفتر جشنواره ها و همکاری‏های بین‏المللی سازمان امور سینمایی تشکیل شود.