محمد حاتمی در مصاحبه ای با بانی فیلم گفته بود خسرو شهراز به تعهدات خود پایبند نبود و گروه را ترک کرد، خسرو شهراز در واکنش به اظهارات محمد حاتمی یادداشتی منتشر کرد.

پایگاه خبری تئاتر: ترجيح ميدهم بخاطر حفظ آبرو و حيثيت خانواده تئاتر خيلي از واقعيت هارو باز گو نكنم چون اعتقاد دارم هرمشگلي را مي شود در خانواده حل كرد و بيرون از خانواده جار نكشيد و مظلوم نمايي نكرد .بر اين باورم كه با دروغ و ريا نمي شود راه بجايي برد.

ذكر اين مورد الزامي ست كه پيشنهاد بازي دراين نمايش توسط شخص محمد حاتمي بمن داده شد نه كس ديگري! هنگام قرارداد جناب آقاي رضايي بعنوان تهيه كننده معرفي شد كه عملا تصميم گيرنده خود حاتمي بود.
بتوافق رسيديم كه مبلغ قرارداد در دو قسط پرداخت شود ، يك قسط همراه با تحويل قرارداد و قسط ديگر نيمه ي اجرا . و اما قرارداد تعريفي دارد كه همه ي ما بدان واقفيم . در شرايط عموميِِ پيمان آمده است : هر دو طرف مكلفند وظايف خود را درست و بموقع انجام دهند . در فصلهاي مختلف شرايط عموميِ پيمان كرارا گوشزد ميكند كه طرفين نسبت بهم تعهد دارند.

در شرايط عموميِ پيمان خيلي واضع و روشن تاكيد كرده كه طرف اول ،وظيفه دارد شرايط و موقعيت را براي انجامِ وظيفه طرف دوم مهيا كند تا طرف دوم كارش را بدون اشكال انجام دهد . وقتي دو طرف قراردادي را امضاميكنند هرآنچه كه توافق شده بايد بانجام برسد . پس ديگر نمي توان گفت اين فقط بازيگر است كه متعهد شده است ! پس تعهد كارگردان و ديگر عوامل كجا ميرود !؟ قسط اول با ماجرايي شنيدني پرداخت شد.

واما قسط دوم
براساس قرارداد تاريخ اجرا نمايش از ٢٧ تير تا ١٩ مرداد يعني ٢٣ روز مقرر گرديده در واقع پس از ١٢ اجرا ميبايست قسط آخر من پرداخت ميشد ! برخلاف صحبت هاي كذب آقاي محمد حاتمي، بدون اطلاع و خودسرانه اين كار را انجام ندادم .بنده از تاريخ ١٠ مرداد تا ١٣ مرداد از ايشان درخواست كردم كه باقيمانده دستمزد مرا پرداخت كند حتي پيامكي براي ايشان ارسال كردم كه خيلي محترمانه از ايشان خواستم به موقعيت حساس من توجه كنند ولي ايشان كوچكترين توجهي به خواسته من نكرد او حتي تماسي هم نگرفت كه دلجويي كند و حرفي بزند يا قولي بدهد كه همه چيز حل شود ! روشن بگويم من تا تاريخ ١٤ مرداد فرصت داشتم مبلغي پول به صاحبخانه ام بدهم كه جابجا نشوم كه متاسفانه ميسرنشد.

ايشان كه رفتار مرا غيرحرفه اي مي خوانند باعنايت باينكه طي پيامكي بايشان هشدار داده بودم براي جلو گيري از اين اتفاق چه اقدام حرفه اي بعمل آورده. او حتي از خود سلب مسئوليت كرد !در صورتيكه كارگردان اساسا وظيفه دارد اين موارد را بررسي كند كه اتفاقي ناخوشايندي براي اجرا نيفتد ! او وظيفه دارد كه جوي سالم و خالي از استرس براي بازيگر فراهم كند. جالب اينجاست كه خودش بازيگر هم هست !!! كارگرداني كه دلش براي كار خودش نسوزد حال و روزگار بازيگر را اساسا نمي فهمد و درك نميكند هيچ، احترامي هم براي تماشاگر قائل نيست. در ضمن بر خلاف گفته ايشان اين اولين باريست كه مجبور شده ام عليرغم ميل باطني اجرا را ترك كنم ! ولي اطلاع دارم كه بازيگران بزرگي در نمايش هايي بكارگرداني ايشان اجرا را ترك كرده اند البته ترك كه چه عرض كنم فرار را بر قرار ترجيح داده اند. بيش از ٥٠ سال در عرصه ي تئاتر اين مملكت فعاليت كرده ام در اين مدت صادقانه خدمت كرده ام و احترام ويژه اي براي همگان بويژه مردم قائل بوده ام دوستاني كه افتخار همكاري باآنها نصيبم شده بخوبي مرا ميشناسند ، براحتي ميتوانند قضاوت كنند كه مقصر كيست ! در هيچكدام از اين كارها نه مشگلي داشته ام نه بي احترامي كرده ام . يادآور ميشوم تنها مسئله مالي نبوده كه مرا وادار باين كاركرد ! موارد و مسائلي فضاي اجرا را بطور وحشتناكي مسموم كرده بود كه ذكر كردنش تئاتر را بي ارزش ميكند