دادگاه درخواست «رومن پولانسکی» مبنی بر عضویت مجدد وی در آکادمی اسکار را رد کرد.

پایگاه خبری تئاتر: دادگاه درخواست «رومن پولانسکی» مبنی بر عضویت مجدد وی در آکادمی اسکار را رد کرد.

آکادمی فیلم همچنان بر تصمیم خود مبنی بر عزل و اخراج رومن پولانسکی کارگردان تاکید دارد و در این مورد اعلام کرد: روند اخراج آقای پولانسکی از عضویت آکادمی کاملا عادلانه و معقول است.

روز جمعه وکیل پولانسکی ۸۵ ساله در دیوان عالی شهر لس‌آنجلس دادخواستی مبنی بر به‌کارگیری و عضویت مجدد این کارگردان دارنده اسکار ارائه داد. آکادمی اسکار پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها اعلام کرد که بر تصمیم خود تاکید دارد و این اقدام را کاملا عادلانه و منصفانه می‌داند.

پولانسکی در ماه می گذشته به خاطر اتهامات جنسی از عضویت در آکادمی اسکار برکنار شد.

او بیش از ۴۰ سال پیش پس از گناهکار شناخته شدن توسط دادگاهی در آمریکا، از این کشور فراری شد و به اروپا گریخت.