پس از تحویل ساختمان استیجاری اداره تئاتر، گروه‌های نمایشی در ساختمان «تئاترمان» تمرین می‌کنند

پایگاه خبری تئاتر: بعد از تعطیلی کامل اداره تئاتر در خیابان پارس، مدرسه استیجاری واقع در خیابان موسوی، اداره تئاتر شد و کلاس‌های درس این مدرسه به پلاتوهای تمرین گروه‌های نمایشی تبدیل شدند. مکان استیجاری که در چند سال اخیر اداره تئاتر شده بود، اردیبهشت‌ماه موعد اجاره آن به سر آمد و ساختمان به صاحبخانه واگذار شد. اداره تئاتر به کوچه مهبد اثاث‌کشی کرد اما این بار بدون پلاتو و محلی برای تمرین گروه‌های تئاتری؛ با این حال محسن امیری، ‌مدیر اداره تئاتر می‌گوید: «گروه‌های نمایشی همچنان پلاتوی تمرین دارند و با تفاهمنامه‌ای که در تئاترمان داشتیم، پلاتوهای این محل در اختیار تمرین گروه‌های نمایشی است.»

تئاترمان پناهگاهی برای گروه‌های نمایشی
بیش از ۲‌ماه است که ساختمان استیجاری اداره تئاتر به صاحبخانه تحویل داده شده و محسن امیری که مدیریت اداره تئاتر را برعهده دارد به همراه کارمندان اداره تئاتر به ساختمانی در کوچه مهبد نقل مکان کرده‌اند. وقتی وارد ساختمان می‌شویم، در طبقه دوم دفتر اداره تئاتر قرار دارد اما دیگر خبری از پلاتو‌های کوچک و بزرگ تمرین و همهمه گرو‌ه‌های تئاتری نیست. حالا پلاتوهای تئاترمان در اختیار گروه‌های تئاتری قرار گرفته که امیری می‌گوید تئاترمان ۷پلاتو دارد اما با برنامه‌ریزی سعی کردیم که هیچ گروهی برای تمرین بدون پلاتو نماند.
امیری به همشهری توضیح می‌دهد: «وقتی ساختمان استیجاری را تحویل دادیم، با بخش خصوصی به تفاهم رسیدیم و خوشبختانه نیازهای گروه‌های نمایشی تا حد امکان تامین شده است. سعی کردیم نظم‌دهی به ساعت تمرین گروه‌ها داشته باشیم و براساس زمانبندی انجام شده گروه‌های نمایشی از صبح تا ۱۲شب در پلاتوهای تئاترمان تمرین دارند.»
وی توضیح می‌دهد که گروه‌های تئاتری شرکت‌کننده در جشنواره آیینی و سنتی و برخی از گروه‌های دیگر تمرینات خود را دارند.

اداره تئاتر ساخته می‌شود؟
نزدیک به ۹سال از تعطیلی اداره تئاتر می‌گذرد، با پایان بیست‌و‌نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اداره تئاتر به بهانه بازسازی تعطیل شد، مدتی این محل به مخروبه‌ای برای تجمع معتاد‌ها و اراذل و اوباش تبدیل شد و بعدها در و پنجره‌های آن تخته شد تا زمان بازسازی فرا برسد. در دوره مدیریت مریم معترف بر اداره تئاتر و در دورانی که حمید شاه‌آبادی معاونت هنری را برعهده داشت، بودجه یک میلیاردی برای بازسازی این ساختمان قدیمی کنار گذاشته شد اما به‌دلیل مشکلات پیش آمده که برخی از این مشکلات اداری بود، اتفاقی برای اداره تئاتر نیفتاد و حالا با افزایش قیمت‌ها باید دید که بازسازی اداره تئاتر به سرانجام می‌رسد؟
محسن امیری در پاسخ به این سؤال که وضعیت اداره تئاتر واقع در خیابان پارس با گذشت ۸سال چه خواهد شد؟ توضیح می‌دهد: «در هفته‌ای که گذشت جلساتی را با سرپرست دفتر طرح‌های عمرانی داشتیم و ساخت اداره تئاتر اولویت کاری اداره تئاتر و دفتر است. مدیر مرکز هنرهای نمایشی نیز مکاتباتی با معاون وزیر داشتند و امیدواریم که اداره تئاتر بازسازی شود و باز هم به تئاتری‌ها بازگردد.»

  • نویسنده : فهیمه پناه‌آذر
  • منبع خبر : همشهری