در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادامه لیست عملکرد حمایتی از سایر مؤسسات به تفکیک از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ منتشر شد.

پایگاه خبری تئاتر: در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ادامه لیست عملکرد حمایتی از سایر مؤسسات به تفکیک از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ منتشر شد.

فهرست پرداختی های سازمان طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ به مؤسسه و شرکت کارآفرینان، توسعه فرهنگ و هنر، مؤسسه فرهنگی هنر سرای مهدی تنکابن، مؤسسه فرهنگی جام جم ولیعصر، انجمن صنفی شرکت ها و مؤسسات فیلمسازی (آیفیک)، نشریه هنر های تصویر، مؤسسه فرهنگی هنری سرو، کانون پخش کنندگان سینمای ایران، نشریه هنر های معاصر، مؤسسه فرهنگی فروغ فلق، مؤسسه فرهنگی هنری پرنیان، مؤسسه فرهنگی و هنری توسعه آسمان هنر، مؤسسه طنین مهر آوا، مؤسسه فرهنگی و هنری خانه ادب و پایداری، مؤسسه فرهنگ و هنر و ادب آذربایجان شرقی، مؤسسه فرهنگی هنری لوح زرین، مؤسسه خانه هنر فردابین ایران، شرکت ترنج سینما توس، کمک به مؤسسه مطالعات جبهه فرهنگی و صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران است.