خانه تئاتر در جهت تقویت بنیه علمی خود و در راستای برگزاری هفته جشن اردیبهشت تئاتر ایران اقدام به برگزاری سمیناری علمی کرده است.

پایگاه خبری تئاتر: در فراخوان مقاله برگزاری این سمیناری علمی آمده است:

به همین منظور خواهشمند است علاقمندان و پژوهشگران تئاتر نسبت به ارسال چکیده مقالات خود تا ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ به آدرسی که در ذیل آمده است، اقدام کنند.
موضوعات و عناوین مقالات:
۱- آشنایی با مدیریت تئاتر در سایر کشورها .
۲- آشنایی با ساختار سندیکایی تئاتر در سایر کشورها .
۳- بررسی علل ناکامی ثبت گروههای تئاتری کشور در مسیر دستیابی به تشکیل کمپانی های تئاتر.
۴- تبیین مکانیزم بومی سازی کمپانی های تئاتری جهان در ایران و بررسی جایگاه و عملکرد این کمپانی ها در کشورهای مترقی تئاتری دنیا.
۵- بررسی تطبیقی مقایسه ای کمپانی های چند کشور با همدیگر.

توضیح: بدیهی است تا زمانی که گروه های ثبت شده و پایا در کشور وجود نداشته باشد، ایجاد هر گونه کمپانی تئاتر مسیری تجاری به خود خواهد گرفت. خانه تئاتر امیدوار است با رسیدن به چشم انداز ثبت گروه ها در سال آتی، بتواند به تدریج گام های موثری برای ایجاد کمپانی های تئاتر متشکل از گروه های منسجم تئاتری بردارد.
باید توجه داشته باشیم زمانی می توانیم برای رسیدن به کمپانی های تئاتری در جهت برطرف شدن نبود امنیت شغلی و نبود فضاهای لازم برای بکارگیری نیروهای هنری کشور گام موثری برداریم، که به شیوه ای آماری و کاملا علمی نسبت به بررسی چگونگی تشکل های تئاتری خویش اقدام نمائیم.
خواهشمندیم مقالات، کاملا در ساحت علمی و دارای مراجع کتابخانه ای با شیوه ای توسعه ای – بنیادین نگاشته شوند. در این باره خواهشمندیم بیان مساله توسط پژوهشگران محترم شامل: واژگان کلیدی، فرضیه ها، سوالات، دغدغه، منابع و چکیده تا تاریخ ۱۰/۱/ ۱۳۹۸ به این آدرس: directorstheaterforum@gmail.com ارسال شوند.
لازم بذکر است در هر موضوع به یک پژوهش برتر، جایزه نقدی اهداء خواهد شد.
همچنین مقاله های برتر، در کتاب سال خانه تئاتر به چاپ خواهد رسید.
دیگر اینکه پژوهش های برتر با شرکت در یک سمینار توسط پژوهشگران در جشن تئاتر ایران به سمع و نظر جامعه هدف خود خواهد رسید.
گاه شمار:
تاریخ آخرین مهلت دریافت چکیده و بیان مساله ۱۵/۱/۱۳۹۸٫
تاریخ آخرین مهلت دریافت اصل مقالات ۱/۲/۱۳۹۸٫
تاریخ بررسی مقالات ۵/۲/۱۳۹۸٫
یادآوری: تاریخ برگزاری سمینار در یکی از روزهای جشن تئاتر ایران که از تاریخ ۷/۲/۱۳۹۸ تا ۱۴/۲/۱۳۹۸ خواهد بود، متعاقبا اعلام خواهد شد.