مولوی از تمامی دانشجویان، اساتید و هنرمندان عرصه تئاتر دانشگاهی دعوت می کند تا با ارائه طرحها و ایده های پیشنهادی خود، نسبت به ثبت درخواست اجرای عمومی در سال ۱۳۹۸ اقدام کنند.

پایگاه خبری تئاتر: در این راستا لازم است کلیه متقاضیان با توجه به محور های ذیل نسبت به تکمیل فرم شماره ۱ در دو فرمت فایل Word و PDF و ارائه مستندات مربوطه به آدرس ایمیل مرکز تئاتر مولوی به نشانی (Info@molavitheater.ir) به صورت رسمی درخواست خود را برای اجرا در سال ۱۳۹۸ ارائه دهند:

۱- طرح ها و ایده های مبتنی بر مسائل و دغدغه های دانشجویان و زندگی دانشجویی
۲- طرح و ایده های نمایشی برگرفته از متون کهن ادبیات ایران و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی
۳- ترجمه نمایشنامه های جدید از نویسندگان شاخص ادبیات نمایشی جهان
۴- طرح ها و ایده های اجرایی با تکیه بر موضوع ” هویت انسان معاصر ”
۵- طرح ها و ایده های نمایشی با موضوع ” مقاومت ” و ” نفی تروریسم و افراط گرایی ”
۶- طرح ها و ایده های اجرایی ـ نمایشی با استفاده از شیوه های بینارشته ای

شرایط عمومی:
– کلیه متقاضیان باید دانشجو یا حداکثر فارغ التحصیل دو سال اخیر و یا از مدرسین یکی از مراکز آموزش عالی سراسر کشور و یا فعالان عرصه تئاتر دانشگاهی باشند.
– دانشجویان متقاضی مقطع کارشناسی باید حداقل چهار ترم تحصیلی را گذرانده باشند.
– حداقل ۷۰ درصد از عوامل گروه های نمایشی متقاضی باید دانشجوی یکی از مراکز آموزش عالی باشند.
– دانشجویان کلیه رشته های دانشگاه تهران در اولویت انتخاب قرار دارند و در این راستا در صورت احراز شرایط کیفی ۶۵ درصد آثار منتخب نهایی، از تولیدات نمایشی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه تهران خواهد بود.
– علاقمندان می توانند حداکثر تا تاریخ ۲۵ فرودین ماه ۱۳۹۸ فرم تکمیل شده مربوطه را در دو فرمت فایل Word و PDF به آدرس ایمیل مرکز تئاتر مولوی به نشانی (Info@molavitheater.ir) ارسال کنند.
– آثار دوره جدید پس از اتمام تعهدات قبلی مرکز تئاتر مولوی و از ابتدای تیرماه در در جدول برنامه های این مرکز قرار خواهند گرفت.
– تائید قطعی هر اجرا و ثبت آن در جدول برنامه های سال ۱۳۹۸، پس از بازبینی اثر بصورت حضوری صورت خواهد گرفت

دریافت فرم فراخوان