فراخوان نوزدهمین جشنواره تئاتر تجربه منتشر شد. این جشنواره توسط دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

پایگاه خبری تئاتر: روابط عمومی نوزدهمین جشنواره تئاتر تجربه اعلام کرد، این دبیرخانه فراخوان برگزاری خود را منتشر کرده است.

نوزدهمین دوره این جشنواره در بخش‌های اصلی، بینا‌رشته ای، نمایشنامه‌نویسی و پایان‌نامه‌ها برگزار خواهد شد. زمان ثبت نام در بخش اصلی از تاریخ ۱۱ تا ۱۶ام آذر ماه، بخش نمایشنامه‌نویسی از تاریخ ۱۶ام تا ۲۱ام آذر ماه و بخش بینارشته ای از تاریخ ۱۶ام تا ۳۰ام آذر ماه از طریق سایت جشنواره صورت خواهد گرفت.

همچنین بخش پایان‌نامه از تاریخ ۱۶ آذر ماه تا۳۰ام دی ماه و به صورت حضوری انجام می‌پذیرد.

نوزدهمین جشنواره تئاتر تجربه از تاریخ ۱۱ام تا ۱۸ام اسفندماه سال جاری به دبیری جلیل محمودی برگزار می‌شود.