فراخوان جشنواره تئاتر باران با عنوان «فغر» در ۲ بخش اجرای صحنه‌ای و نمایشنامه‌خوانی منتشر شد.

پایگاه خبری تئاتر: فراخوان جشنواره تئاتر باران با عنوان جشنواره «فغر» با هدف شناسایی، پرورش و معرفی استعدادهای تازه و جوان به مدت ۷ روز در شهریور امسال در ۲ بخش اجرای صحنه‌ای و نمایشنامه‌خوانی منتشر شد.

کلیه متقاضیان بدون ارایه متن جهت بازخوانی در فهرست بازبینی و گزینش این رویداد قرار می‌گیرند و شرکت کنندگان تا پایان ۱۵ مرداد می‌توانند در جشنواره ثبت نام کنند. همچنین بازبینی آثار به صورت زنده در تاریخ ۲۲ تا ۲۵ مرداد در تماشاخانه باران انجام می‌گیرد.

در متن این فراخوان آمده است: رویکرد اصلی این جشنواره، برجسته‌سازی نقش آموزش صحیح علمی در تکنیک‌های نگارش متن، کارگردانی و متدهای بازیگری روز است و موضوع آثار شرکت‌ کننده در جشنواره آزاد خواهد بود لیکن آثاری با موضوعات فقر، بیکاری و عدالت اقتصادی و اقتباس از داستان‌های احمد محمود، صادق چوبک و محمود دولت‌آبادی در اولویت انتخاب قرار خواهند گرفت.

چهارمین هفته تئاتر باران به دبیری رضا بهاروند شهریور ۱۳۹۷ برگزار می‌شود.