انجمن موسیقی خانه تئاتر روز 26 تیر ماه دومین نشست تخصصی خود را برگزار خواهد کرد.

پایگاه خبری تئاتر:  انجمن موسیقی این خانه در پی برگزاری سلسله نشست های تخصصی آشنایی با موسیقی تئاتر، قصد دارد تا روز ۲۶ تیرماه ساعت ۱۹ الی ۲۲ برنامه ای را تحت عنوان «قطعات معاصر برای فلوت» برگزار کند.

در این برنامه که در سالن عباس جوانمرد خانه تئاتر برقرار خواهد شد برنامه هایی همچون اجرای موسیقی، نقد و بررسی و گفت و گوی تخصصی توسط آهنگسازان معاصر، اساتید و افراد برجسته حوزه موسیقی ایرانی فعال در اروپا و آمریکا اجرا می شود.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.