هیئت انتخاب، مرحله دوم بخش اصلی نوزدهمین جشنواره تئاتر تجربه معرفی شدند.

پایگاه خبری تئاتر: ستاد برگزاری نوزدهمین دوره از جشنواره اسامی هیئت ارزیابی و انتخاب مرحله دوم بخش اصلی این جشنواره را اعلام کرد.

سعید حسنلو، سیاوش بهادری راد ،مریم دادخواه، معصومه رحمانی و نازیلا نوری شاد هنرمندانی هستند که بر اساس گزارش روابط عمومی نوزدهمین جشنواره تئاتر تجربه ارزیابی و انتخاب آثار مرحله دوم بخش اصلی نوزدهمین جشنواره تئاتر تجربه را به عهده داشتند.

جشنواره تجربه قرار است اسفند امسال در دانشگاه تهران برگزار شود.