نمایش «پرواز ۷۴۵» به کارگردانی مرجان پورغلامحسین به آلمان می رود.