نمایش «کینه» به کارگردانی هاشم آزادی در تماشاخانه مهرگان به صحنه می رود.

پایگاه خبری تئاتر: نمایش «کینه» با بازی مریم طاهری، سارا سیبی، پیام رحیمی، مهشاد ابراهیمی و بهزاد مجیدی از بیست و دوم تیر ماه در تماشاخانه مهرگان واقع در خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول به صحنه می رود.

هاشم آزادی کارگردان نمایش «کینه» در مورد اولین نمایشی که قرار است به صحنه ببرد، گفت: نمایش «کینه» برگرفته شده از نمایش «توده هیزم» نوشته استریندبرگ است که سعی کردم در اجرا به صورت رئالیستی داستانی روایی از یک خانواده را ارائه دهم.

در خلاصه داستان نمایش آمده است: ما همه خود را به خواب زده ایم.