فیلم کوتاه «زندگی لزج » به کارگردانی محسن مهری به ۳ جشنواره بین‌المللی seattle transmedia آمریکا، live at heart سوئد، و san francisco frozen آمریکا راه یافت.

پایگاه خبری تئاتر: فیلم کوتاه «زندگی لزج» به تهیه‌کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان استان قزوین، معین تک روستا و علیرضا رحیم‌زاده در پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی seattle transmedia آمریکا، دهمین دوره جشنواره بین‌المللی live at heart سوئد و چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی san francisco frozen آمریکا نمایش داده خواهد شد.

پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی seattle transmedia آمریکا ۲۵ تا ۲۸ جولای(۳ تا ۶ مرداد) در سیاتل برگزار می‌شود.

دهمین دوره جشنواره بین‌المللی live at heart سوئد ۴ تا ۸ سپتامبر ۱۳ تا ۱۷ شهریور) برگزارخواهد‌شد

چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی san francisco frozen آمریکا ۱۷ تا ۲۱ جولای (۲۶ تا ۳۱ تیر) در شهر سانفرانسیسکو در حال برگزاری است.