القفازات Archives - پایگاه خبری تئاتر
“القفازات” از ایران در جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی بغداد ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
.

“القفازات” از ایران در جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی بغداد

تئاتر خیابانی "القفازات" به عنوان تنها نماینده از تئاتر کشورمان در چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاترخیابانی بغداد اجرا می‌شود.