انجمن کارگردانان خانه تئاتر Archives -
یک سال است در هیأت مدیره‌های خانه تئاتر نیستم/ پله کسی نمی‌شوم ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
سهراب سلیمی:

یک سال است در هیأت مدیره‌های خانه تئاتر نیستم/ پله کسی نمی‌شوم

سهراب سلیمی از اعضای باسابقه و فعال خانه تئاتر تأکید کرد که یک سال است در هیأت مدیره انجمن کارگردانان خانه تئاتر عضو نیست، زیرا شعار جای عمل را گرفته است.