بنیان های سینمای دیجیتال Archives - پایگاه خبری تئاتر و سینما
انتشار فصلنامه ای با عنوان «بنیان های سینمای دیجیتال» ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

انتشار فصلنامه ای با عنوان «بنیان های سینمای دیجیتال»

هشتاد و دومین شماره فصلنامه سینمایی فارابی با عنوان «بنیان‌های سینمای دیجیتال» منتشر شد.