تئاتری هایی که در سال 97 درگذشتند Archives - پایگاه خبری تئاتر و سینما
هنرمندان تئاتری که سال ۹۷ آسمانی شدند ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

هنرمندان تئاتری که سال ۹۷ آسمانی شدند

8 هنرمند تئاتر در سال 97 آسمانی شدند.