تاتر سایکوتیک Archives - پایگاه خبری تئاتر و سینما
اجرای «سایکوتیک» در تماشاخانه مهرگان ۱۳ آذر ۱۳۹۷

اجرای «سایکوتیک» در تماشاخانه مهرگان

نمایش «سایکوتیک» به کارگردانی و بازیگری امید اولیایی در خانه نمایش مهرگان روی صحنه می رود.