تیاتر کابوس‌ های مرد مشکوک Archives - پایگاه خبری تئاتر و سینما
نقد دو نمایش اجرا شده در جشنواره آیینی و سنتی ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

نقد دو نمایش اجرا شده در جشنواره آیینی و سنتی

در نخستین روز نوزدهمین جشنواره‌ی تئاترآئینی_سنتی درتهران،  دو اجرای "کابوس‌های مرد مشکوک" به کارگردانی ملیکا رضی از تهران و  "آبگوشت زهرماری" حسین اسدی کاری از گروهی بوشهری در سالن سایه و چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به اجرا درآمد.