حسین مسافر آستانه Archives - پایگاه خبری تئاتر و سینما
ارزش‌ها را درحصار مناسبت‌ها زندانی کردیم ۱۱ آذر ۱۳۹۸
گفت‌وگو با حسين مسافر آستانه به بهانه كارگردانی نمايش پس از 10 سال

ارزش‌ها را درحصار مناسبت‌ها زندانی کردیم

ما تئاتر جنگ را درگير مناسبت‌هاي خاص كرده‌ايم و اصلا فكر نمي‌كنيم فرهنگي است كه مي‌تواند تمام‌وقت وجود داشته باشد. فكر كرديم بعضي مناسبت‌ها را با اين نمايش‌ها پر كنيم و همين موجب ركود اين مفهوم در تئاتر شد. حصار مناسبت‌ها فقط براي زنداني كردن اين مفهوم بود