خسروخالقی Archives - پایگاه خبری تئاتر
وقتی از جشن بازیگر حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟! ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
.

وقتی از جشن بازیگر حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟!

داوران جشن بازیگر ۱۶۵ نمایش را دیده و داوری کرده اند که به نظر می رسد مبنای این تعداد آثار، سلیقه بوده و‌ نه عدالت!