فصلنامه جدید بنیاد سینمایی فارابی Archives - پایگاه خبری تئاتر و سینما
فصلنامه جدید بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

فصلنامه جدید بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد

هشتاد و یکمین شماره فصلنامه سینمایی فارابی با عنوان «سینما و انقلاب» در ۳۲۸ صفحه منتشر شد.