مجتمع ندامتگاه تهران Archives - پایگاه خبری تئاتر و سینما
یادداشتی به بهانه اجرای «روز باشکوه آقای گورکن» در مجتمع ندامتگاه تهران / شما کمی فرق دارید… ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

یادداشتی به بهانه اجرای «روز باشکوه آقای گورکن» در مجتمع ندامتگاه تهران / شما کمی فرق دارید…

: «وحید.م»، «محمد.د»، «بهروز.ع»، «آرش.پ»، «امیرحسین.الف»، «محمدعلی.ف.ش»، «علیرضا.ع»، «بابک.م»، «سیروس.ق» و «عبدالله.ط» عزیز. شما کمی فرق دارید که نام‌تان این گونه روی بروشور اثر به چاپ رسیده. این فرم معرفی اشخاص بیشتر ما را به یاد «ب.ز» و یا «م.ر.خ» می‌اندازد که پول‌های کلان از این مملکت بردند و معلوم نیست فی‌الحال کجا هستند و چه می‌کنند.