مجله سینما و ادبیات Archives - پایگاه خبری تئاتر و سینما
وودی آلن و سینمای آمریکا در «سینما و ادبیات» ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

وودی آلن و سینمای آمریکا در «سینما و ادبیات»

هفتادودومین شماره مجله «سینما و ادبیات»، ویژه نوروز ۹۸ به سینمای آمریکا و کارگردان و بازیگر آن، وودی آلن اختصاص دارد.

فلینی، کیمیایی و مؤتمن در شماره هفتاد و یک مجله سینما و ادبیات ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

فلینی، کیمیایی و مؤتمن در شماره هفتاد و یک مجله سینما و ادبیات

هفتادویکمین شماره مجله سینما و ادبیات به سینمای ایتالیا و فدریکو فلینی اختصاص دارد.

شماره جدید «سینما و ادبیات» ویژه سینمای فرانسه ۰۶ آذر ۱۳۹۷

شماره جدید «سینما و ادبیات» ویژه سینمای فرانسه

شماره پاییزی مجله «سینما و ادبیات» سراغ سینمای فرانسه و کارگردان شناخته‌شده آن روبر برسون رفته است.

انتشار «سینما و ادبیات» ویژه سینمای ایتالیا ۰۲ مرداد ۱۳۹۷

انتشار «سینما و ادبیات» ویژه سینمای ایتالیا

شصت و هشتمین شماره «سینما و ادبیات» ویژه سینمای ایتالیا منتشر شد.