نقد بیست و سه نفر Archives - پایگاه خبری تئاتر و سینما
موضوع «بیست و سه نفر» هیچوقت کهنه نمی‌شود ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

موضوع «بیست و سه نفر» هیچوقت کهنه نمی‌شود

«بیست و سه نفر» وام‌دار یک موضوع مستند و واقعی است که از قصه آن فیلم مستند هم ساخته شده و حالا این قصه که در ورژن مستند قرار گرفته و در قالب یک فیلم سینمایی ثبت شده از اهمیت بسیاری برخوردار است.