گلدن گلوب ۲۰۱۹ Archives - پایگاه خبری تئاتر و سینما
ناکامان گلدن گلوب ۲۰۱۹ ۱۷ دی ۱۳۹۷

ناکامان گلدن گلوب ۲۰۱۹

برندگان جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدن گلوب ۲۰۱۹ در حالی اعلام شد که چند فیلم پرامید یا دست خالی مراسم را ترک کردند و یا به کسب حداقل جوایز بسنده کردند.

«روبان سیاه و سفید» نماد غیررسمی گلدن گلوب ۲۰۱۹ است ۱۶ دی ۱۳۹۷

«روبان سیاه و سفید» نماد غیررسمی گلدن گلوب ۲۰۱۹ است

«روبان سیاه و سفید» نماد امسال اعضای جنبش ضد تجاوز و تعرض جنسی برای شرکت در مراسم «گلدن گلوب۲۰۱۹» است.