اخبار ویژه
تئاتر-چشم-های-بسته-از-خواب
˝چشم های بسته از خواب˝ اجرا می‌شود 25 مهر 1395
˝چشم های بسته از خواب˝ اجرا می‌شود

˝چشم های بسته از خواب˝ اجرا می‌شود

اجرای عمومی نمایش چشم های بسته از خواب به کارگردانی ستاره کریمی از ساعت 18 روز چهارشنبه 28 مهرماه در سالن خسرو شکیبایی تماشاخانه سه نقطه آغاز می شود.