اخبار ویژه
جانت-یانگ
برای نخستین بار یک آسیایی رئیس آکادمی اسکار شد 12 مرداد 1401
برای نخستین بار یک آسیایی رئیس آکادمی اسکار شد

برای نخستین بار یک آسیایی رئیس آکادمی اسکار شد

جانت یانگ اولین چهره آسیایی شد که به عنوان رئیس آکادمی اسکار انتخاب شده است.