اخبار ویژه
سفر-به-چزابه
 27 مرداد 1401
"سفر به چزابه" با مخاطب صادق بود

"سفر به چزابه" با مخاطب صادق بود

سید علی روحانی ضمن اشاره به فیلم سینمایی «سفر به چزابه» از رسول ملاقلی‌پور به عنوان انسانی هنرمند یاد کرد که غریضی فیلم می‌ساخت و فیلم‌هایش بر مخاطب تاثیرگذار بوده است.