اخبار ویژه
سیلیودامیکو
کارگاه آموزشی هنرمند ایرانی ایتالیایی در آموزشگاه سه نقطه 21 اردیبهشت 1393
کارگاه آموزشی هنرمند ایرانی ایتالیایی در آموزشگاه سه نقطه

کارگاه آموزشی هنرمند ایرانی ایتالیایی در آموزشگاه سه نقطه

حسین طاهری فارغ التحصیل آکادمی هنر ملی ایتالیا (سیلیودامیکو) در مدت کوتاه حضور خود در ایران کارگاه تئا‌تر «چهار فصل» را در مدرسه تئا‌تر سه نقطه برگزار می‌کند.