اخبار ویژه
عاونت-ارزشیابی-و-نظارت-سازمان-سینمایی
اعتراض ایسفا به معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی 1 دی 1398
اعتراض ایسفا به معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی

اعتراض ایسفا به معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی

انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) طی بیانیه ای به عملکرد معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی اعتراض کرد.