اخبار ویژه
فراخوان-تماشاخانه-صحنه-آبی
مجموعه نمایشی صحنه آبی افتتاح می‌شود/ انتشار شرایط پذیرش آثار 27 مرداد 1401
مجموعه نمایشی صحنه آبی افتتاح می‌شود/ انتشار شرایط پذیرش آثار

مجموعه نمایشی صحنه آبی افتتاح می‌شود/ انتشار شرایط پذیرش آثار

شرایط پذیرش آثار نمایشی برای اجرای عمومی در تماشاخانه صحنه آبی اعلام شد.