اخبار ویژه
فیلم-سینمایی-زن-جوان-نويد-دهنده
نقد فيلم« زن جوان نويد دهنده»، ساخته امرالد فنل / شرارت و معصوميت 28 اردیبهشت 1400
نقد فيلم« زن جوان نويد دهنده»، ساخته امرالد فنل / شرارت و معصوميت

نقد فيلم« زن جوان نويد دهنده»، ساخته امرالد فنل / شرارت و معصوميت

فیلم «زن جوان نویددهنده» فیلمی است كه تلاش صادقانه‌ای را ایفا می‌كند تا وجهی از زن را بدون دستكاری‌های غلو شده ارایه كند. در این فیلم جنس اغواگری زنی كه می‌تواند عاشق پیشه هم باشد، متفاوت است و همزمان بین شرارت و معصومیت‌های جایگزین‌شده در حال بندبازی است.

تصاویر- عکس های فیلم زن جوان نويد دهنده به کارگردانی امرالد فنل 28 اردیبهشت 1400
تصاویر- عکس های فیلم زن جوان نويد دهنده به کارگردانی امرالد فنل

تصاویر- عکس های فیلم زن جوان نويد دهنده به کارگردانی امرالد فنل

تصاویر- عکس های فیلم زن جوان نويد دهنده به کارگردانی امرالد فنل