اخبار ویژه
مونث
«رحم‌ اجاره‌ای» موضوع یک تئاتر شد 12 اسفند 1397
«رحم‌ اجاره‌ای» موضوع یک تئاتر شد

«رحم‌ اجاره‌ای» موضوع یک تئاتر شد

پردیس تئاتر «شهرزاد» از 8 اسفند ماه میزبان نمایشی با موضوعیت "رحم اجاره‌ای" است.