اخبار ویژه
نمایش-اسرار-کوهپایه
نگاهی به تئاتر «اسرار کوهپایه» کاری از فرشید قلی پور/ ناکجاآبادی پر‌تعلیق 12 بهمن 1400
نگاهی به تئاتر «اسرار کوهپایه» کاری از فرشید قلی پور/ ناکجاآبادی پر‌تعلیق

نگاهی به تئاتر «اسرار کوهپایه» کاری از فرشید قلی پور/ ناکجاآبادی پر‌تعلیق

اسرار کوهپایه در عین سادگی در نمایشنامه و نیز کارگردانی موفق در ساختار کلی آن، اثری قابل‌توجه و تماشایی است که تماشاگر را خسته نمی‌کند و ریتم پرکشش آن، ساعتی را در ذهن مخاطب می‌سازد که رویدادها را از پس هم دنبال نماید و با جریال سیال ذهنی نویسنده و کارگردان اثر همراه و همسو شود.

گزارش تصویری- نمایش «اسرار کوهپایه» به کارگردانی فرشید ‌قلی پور 11 دی 1400
گزارش تصویری- نمایش «اسرار کوهپایه» به کارگردانی فرشید ‌قلی پور

گزارش تصویری- نمایش «اسرار کوهپایه» به کارگردانی فرشید ‌قلی پور

گزارش تصویری- نمایش «اسرار کوهپایه» به کارگردانی فرشید ‌قلی پور

«اسرار کوهپایه» برای ناشنوایان به صحنه می رود 11 دی 1400
«اسرار کوهپایه» برای ناشنوایان به صحنه می رود

«اسرار کوهپایه» برای ناشنوایان به صحنه می رود

نمایش «اسرار کوهپایه» به نویسندگی و کارگردانی فرشید قلی پور یکشنبه ۱۲ دی برای ناشنوایان به صحنه می رود.