اخبار ویژه
نمایش-تنها-چیزی-قطعی
برخورد سلیقه‌ای در بازبینی، بزرگترین آسیب تئاتر است. 17 آبان 1397
برخورد سلیقه‌ای در بازبینی، بزرگترین آسیب تئاتر است.

برخورد سلیقه‌ای در بازبینی، بزرگترین آسیب تئاتر است.

کارگردان نمایش "تنها چیزی قطعی" گفت: برخورد سلیقه‌ای در بازبینی، بزرگترین آسیب تئاتر است.