اخبار ویژه
نمایش-دستورالعمل‌-های-پرواز-برای-خدمه
ما تا پایان عمر زنده‌ایم، تا پایان نمایش چطور؟! 28 اردیبهشت 1397
ما تا پایان عمر زنده‌ایم، تا پایان نمایش چطور؟!

ما تا پایان عمر زنده‌ایم، تا پایان نمایش چطور؟!

نمایش پر است از طرح و نوشته‌های گرافیکی که گاه فضاساز هستند و گاه فضاشکن. گاه نشانی از توهم می‌شوند و گاه کارکردهای تجملاتی نمایشی پیدا می‌کنند. با این تفاسیر اگر به فرض فضای توهم و معما گونه در اثر شکل گرفته باشد، سوالی که این جا یقه‌ی ما را ول نمی‌کند این است که آیا ما در وهله اول با انسان مواجه هستیم یا با توهمش؟

تیزرهای نمایش «دستورالعمل‌های پرواز» منتشر شد 25 اردیبهشت 1397
تیزرهای نمایش «دستورالعمل‌های پرواز» منتشر شد

تیزرهای نمایش «دستورالعمل‌های پرواز» منتشر شد

تیزرهای نمایش «دستورالعمل‌های پرواز» به کارگردانی فرهاد فزونی و بازی پگاه آهنگرانی منتشر شد.

پگاه آهنگرانی: تهوع از سیستم حاضر سینما مرا به تئاتر کشاند 22 اردیبهشت 1397
پگاه آهنگرانی: تهوع از سیستم حاضر سینما مرا به تئاتر کشاند

پگاه آهنگرانی: تهوع از سیستم حاضر سینما مرا به تئاتر کشاند

فرهاد فزونی،‌ کارگردان نمایش «دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان» گفت: این نمایش تمرین و فرآیندی طولانی را گذرانده و انتخاب بازیگرانش نه به خاطر چهره بودن بلکه دغدغه‌های شخصی آنها درباره معنای زندگی بوده است.

پیش فروش «دستور‌العمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان » آغار شد 21 اردیبهشت 1397
پیش فروش «دستور‌العمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان » آغار شد

پیش فروش «دستور‌العمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان » آغار شد

پیش فروش «دستور‌العمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان » به نویسندگی و کارگردانی فرهاد فزونی در سایت تیوال آغاز شد