اخبار ویژه
نمایش-شب-در-رستوران-تالک-هائوس
ایتالیا برای بازگرداندن تماشاگر به سالن تئاتر سراغ «استندآپ کمدی» رفته است 6 بهمن 1400
ایتالیا برای بازگرداندن تماشاگر به سالن تئاتر سراغ «استندآپ کمدی» رفته است

ایتالیا برای بازگرداندن تماشاگر به سالن تئاتر سراغ «استندآپ کمدی» رفته است

در جامعه ایتالیا موجی برای نقد شرایط نابسامان اجتماعی و اقتصادی راه نیفتاد. انگار همه به یک سکوت و سکونی رسیده‌اند که باعث شده حرکت قابل توجهی رخ ندهد. همه بسیار محتاطانه دارند حرکت می‌کنند و نمایش این تلنگر را وارد می‌کند.