اخبار ویژه
کارما
چهارمین اجرای «کارما» روی صحنه می‌رود 24 مهر 1396
چهارمین اجرای «کارما» روی صحنه می‌رود

چهارمین اجرای «کارما» روی صحنه می‌رود

چهارمین و آخرین اجرای «کارما» از چهار اجرای متفاوت از یک متن به کارگردانی زری کریمی روی صحنه می‌رود.

سومین اجرای «کارما» به صحنه تئاتر می‌رود 11 مهر 1396
سومین اجرای «کارما» به صحنه تئاتر می‌رود

سومین اجرای «کارما» به صحنه تئاتر می‌رود

سومین اجرای نمایش «کارما» از چهار اجرای متفاوت از یک متن به کارگردانی زری کریمی روی صحنه می‌رود.